Skip to main content

Adoptievoorwaarden

Adoptievoorwaarden


  • De adoptant zal de hond een goed en liefdevol huis geven en zal onze hond niet gebruiken om te fokken, voor dierproeven of voor zakelijke doeleinden.

  • De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt evenals de regelmatige vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving.

  • De adoptant zal de hond geen hele dagen in een kennel of schuur houden, en zal zorgen dat de hond voldoende aandacht krijgt.

  • De adoptant zal de hond de nodige bewegingen geven en zorgen dat de hond een liefdevolle opvoeding krijgt.

  • De honden die geadopteerd worden zijn gesteriliseerd of gecastreerd, gevaccineerd tegen rabiës, gechipt (ontwormd en ontvlooid) en hebben een Europees paspoort.

  • Het door de adoptant te betalen bedrag is een bijdrage in de algemene kosten voor herplaatsen van asiel- of straathonden uit de regio Kas, Turkije.

  • De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond, de aangebrachte chip binnen 1 week op zijn/haar naam te laten registreren bij ndg.nl zodat bij eventuele vermissing het adres van de adoptant bekend is. Zorg vooral de eerste weken/maanden voor goede aanlijning en schaf eventueel een GPS tracker aan. Laat de hond niet loslopen totdat hij/zij goed gewend is en naar zijn/haar naam luistert.

  • Afstand doen van de hond

Ondanks huisbezoek en kennismaking kan toch sprake zijn van een niet goede match. De adoptant verplicht zich er alles aan te doen om het tot een succes te maken. Eventueel een training volgen of een hondengedragsdeskundige inschakelen. Een hond moet minstens 3 weken wennen en dan pas kunnen we zien hoe zijn karakter is. In principe herplaatsen we dan ook niet eerder tenzij de situatie dringend is.

Na 3 weken wordt in onderling overleg gekeken wat er gedaan kan worden indien er geen goede match is. De hond mag nooit worden aangeboden aan derden zonder overleg met de stichting. De adoptant zal tot het moment van teruggave het dier goed blijven verzorgen en alle kosten dragen. KDF zal dan zo snel mogelijk zorgdragen voor opvang en herplaatsing.

Het adoptiebedrag wordt niet teruggestort.