Skip to main content

KDF Privacyverklaring

Onze privacyverklaring


Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Kasdogfoundation, een groep bevlogen hondenliefhebbers die de handen ineen hebben geslagen met één doel: het helpen van Turkse (zwerf)honden.

Gegevens: 
Kamer van Koophandel: 77033485
SBi-code: 
RSIN 
IBAN: NL ABNA 0881 9916 51
UBN: 

Vestigingsadres:
Anjerlaan 11
7231 HK Warnsveld

Contactgegevens:
E-mail: info@kasdogfoundation.nl
Website: www.kasdogfoundation.nl

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Stichting Kasdogfoundation gebruikt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende (communicatie)doelen:

 1. bemiddeling bij plaatsing van honden,
 2. het opvangen van honden en/of katten als gastgezin,
 3. het vervoer en aankomst van de adoptiehond en
 4. het aanbieden van online diensten, zoals Facebook.
Welke gegevens verwerken wij?

Kasdogfoundation verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten, of omdat je deze informatie zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld als je jezelf aanmeldt als adspirant-adoptant (informatie over o.a. woon- en werksituatie), of voor de nieuwsbrief (e-mailadres).

Hieronder vind je een overzicht van de informatie die we verzamelen:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • vluchtgegevens
 • gegevens gezinssituatie
 • gegevens werksituatie
 • overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld via brieven, e-mailtjes of de telefoon.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kasdogfoundation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Embedded content

Op onze site gebruiken we ook ‘embedded content’: inhoud die op een andere website gepubliceerd is, maar weergegeven wordt op onze website. Als je deze inhoud aanklikt, bekijkt, etc. is het privacybeleid van de andere website van toepassing. Het beleid van de andere site kan afwijken van ons privacybeleid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij YouTube filmpjes.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Stichting Kasdogfoundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Belastingdienst: 7 jaar
Beveiligen van jouw gegevens

Stichting Kasdogfoundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze stichting of via info@kasdogfoundation.nl

Delen van jouw gegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het doel waar je de gegevens voor hebt verstrekt. Als je bijvoorbeeld vluchtbegeleider bent, dan geven we deze gegevens door aan je vluchtoperator, zodat de hond op jouw naam mee terug kan reizen naar Nederland.

We delen jouw gegevens ook als dat nodig is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kasdogfoundation) tussen zit.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens? Dan heb je ook het recht om deze toestemming weer in te trekken. Daarnaast mag je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door Kasdogfoundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, naar jou op te sturen, of naar een door jou gekozen organisatie.

Het verzoek indienen

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van je toestemming of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@kasdogfoundation.nl. In dat geval vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is. In deze kopie maak je de profielfoto onzichtbaar, net zoals het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN). Ook maak je de onderste strook met nummers onderaan je paspoort onzichtbaar. Dit alles is ter bescherming van je privacy.

Tip: je kunt deze gegevens digitaal onzichtbaar maken, of door na het kopiëren met een zwarte marker over de gegevens heen te kleuren.

We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar altijd binnen vier weken. We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.