Skip to main content

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie kunt u op de site van de belastingdienst lezen.

Kasdogfoundation heeft sinds 10 juni 2021 de Anbi status verkregen.