Skip to main content

KDF Beleidsplan

Ons beleidsplan


Inleiding

Stichting Kas Dog Foundation heeft als doel het herplaatsen van asiel- en straathonden uit Kas, Turkije, in Nederland, België of Duitsland, door het vinden van geschikte adoptanten die de honden een beter en gelukkig leven kunnen geven. Dit jaar ligt de focus op zoveel mogelijk honden naar Nederland, België en Duitsland halen, voor iedere hond adoptanten vinden en zoveel mogelijk  geld gesponsord krijgen om hiervoor te kunnen zorgen.

Termijn beleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld voor één jaar, zijnde 2021. Na dit jaar zal dit plan worden geëvalueerd en worden bijgesteld. Te verwachten is dat in 2021 veel veranderingen zullen plaatsvinden in verband met Corona. In 2020 bleek vliegen niet meer mogelijk. De verwachting is dat dit in 2021 weer mogelijk gaat worden. Daarom is ervoor gekozen om een beleidsplan voor één jaar op te stellen.

Missie, visie en strategie

In 2013 was Beppie (voorzitter) in Kas (Turkije) bij de shelter. Daar zag ze hond Kira. Haar hart brak toen ze weer naar Nederland ging en Kira verward achterliet. In oktober 2013 is ze terug gegaan om hem op te halen. Daarna besloot ze om meer honden een beter leven te geven. Dit is steeds professioneler geworden. Per 16 januari 2020 is daarom de officiële Stichting Kas Dog Foundation opgericht. Iedere hond waarvoor een adoptant wordt gevonden is er weer één die een beter leven krijgt. In 2020 zijn er 48 honden gered. De missie van de stichting is zoveel mogelijk honden waarvoor een adoptant wacht naar Nederland, België en Duitsland te halen, zodat ze een beter en gelukkiger leven krijgen. In 2021 willen we in ieder geval 50 honden proberen te plaatsen. De visie welke de stichting heeft om zoveel mogelijk honden de komende jaren een beter leven te geven. Daarnaast wil de stichting in de toekomst kijken hoe ze de toevoer naar de shelter kunnen verminderen (bijvoorbeeld door middel van het opzetten van extra sterilisatie en castratie programma’s). Het is echter van belang om de schenkingen en donaties eerst verder uit te bouwen. Door meer schenkingen en donaties kunnen meer honden naar Nederland worden gehaald. Verder is het van belang om geschikte adoptanten te vinden in Nederland, België en Duitsland. Hiervoor is het noodzakelijk om meer mensen te bereiken. We willen dit via Facebook gaan doen maar ook via onze nieuwe website. Verder is het van belang dat verhalen worden gedeeld waaruit blijkt dat we een betrouwbare stichting zijn. Momenteel staat dit niet ter discussie aangezien de plaatsingen vaak via via plaatsvinden. Echter naar de toekomst toe is de kans groot dat er niet altijd een rechtstreeks contact is waardoor het van belang is dat uit alle informatie blijkt dat er sprake is van een betrouwbare organisatie.

Doelstelling

De doelstelling voor 2021 is om zoveel mogelijk honden uit de Kas shelter te plaatsen bij adoptanten. Zodat de honden een beter en gelukkiger leven krijgen.

In 2020 zijn 48 honden geplaats het doel is om er in 2021 in ieder geval 50 te plaatsen. Maar zelfs al mocht dat niet lukken: iedere hond waarvoor een adoptant wordt gevonden is er weer één die een beter leven krijgt.

Strategie

Er zijn vier punten waar we ons op willen richten in 2021.

 1. Meer adoptanten vinden.
 2. Meer donaties/schenkingen
 3. Kosten omlaag brengen
 4. Een betrouwbare stichting zijn

Meer adoptanten vinden

Het is noodzakelijk om meer mensen te bereiken. Ons netwerk dient te worden uitgebreid. Daarvoor is het van belang om alle adoptanten hun netwerkt te gebruiken. Verder is er een nieuwe website welke er voor gaat zorgen om ook meer adoptanten te krijgen. Verder is het cruciaal om de honden zo goed mogelijk vast te leggen op de foto. Maar ook om filmpjes te maken. Dit spreekt mensen aan en is de kans op een succesvolle plaatsing groter.

Meer donaties / schenkingen

Er worden reeds wekelijks veilingen gedaan met spullen welke door mensen zijn aangeboden.

Verder zijn er door mensen acties opgezet, mondkapjes verkoop en de oliebollen verkoop. Dit zijn ideeën vanuit onderop. Wat natuurlijk extreem effectief werkt. We gaan brainstormen wat er nog meer als mogelijkheden zijn.

Kosten omlaag brengen

De kosten van het vervoer zijn in 2020 extreem hoog in verband met Corona, waardoor vliegen niet mogelijk was. We gaan bekijken hoe we deze kosten omlaag kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door een pakket af te nemen en/of door meer honden tegelijk te laten vervoeren en te kijken naar meerdere vervoerders.

Een betrouwbare stichting zijn

Dit wensen we te bereiken door onze professionaliteit te laten zien, maar ook openheid te geven over de zaken achter de schermen (financiën, organisatie, enz). Verder is het van belang dat het verhaal op een duidelijke manier naar buiten komt. Sommige mensen zijn van mening dat honden uit het buitenland afkomstig zijn van broodfokkers, veel ziektes hebben, er geen goede selectie procedure wordt gedaan betreffende de adoptant en de hond op een plek langs de snelweg wordt afgeleverd (kofferbak ontmoeting). Daarom is openheid en transpiratie van groot belang. We zullen deze informatie op onze nieuwe website zetten.

Huidige situatie

Er zijn al vele honden vanuit de shelter in Kas (Turkije),de afgelopen jaren naar nieuwe adoptanten gegaan in Nederland, België en Duitsland. Er vindt wekelijks een veiling plaats om geld in te zamelen. Daarnaast is het netwerk via Facebook enorm gegroeid er zijn op dit moment 1.757 volgers. Nagenoeg alle giften/donaties welke in 2020 zijn ontvangen zijn op en zijn besteed aan de het naar Nederland krijgen van de 48 honden. Er is een klein restant op de rekening wat dit jaar zal worden gebruikt om honden naar Nederland te halen.

Activiteiten van de organisatie

Komend jaar gaan we weer zoveel mogelijk honden naar Nederland halen. We zijn volop bezig met adoptanten te zoeken. Verder zal komende periode moeten worden bekeken hoe het vervoer verloopt. Of dit op de kostbare manier gaat (d.m.v.) vervoer over land of met het vliegtuig. Verder zullen allerlei manieren worden bedacht om sponsor geld te ontvangen. Per 1 januari 2021 is het adoptietarief iets verhoogt naar € 395,-. Plus een bijdrage in de transportkosten van € 100.  

De kosten per hond zijn:

 • Verplichte bloedtest   € 90,-
 • Snaptest € 22,-,
 • Chip, ontwormen en ontvlooien  € 18,-
 • Statevet papierwerk € 31,- (gezondheidscertificaat)

Daarnaast kosten m.b.t. vervoer van de honden:

 • Vervoer via land variëren van 300 € tot 600 € via commercieel vervoer per hond
 • Vliegticket € 40,-/€ 75,- per hond  +  kosten douane invoer via TTS Transheroes (100-200 € afhankelijk aantal honden)
 • Vliegticket vluchtbegeleiders en vervoer naar Kas (2,5 uren rijden per taxi/bus)
 • Vervoer naar Schiphol
 • Extra bagage (transportboxen)
 • Vervoer van honden uit de shelter naar vluchthaven in Turkije (2 of 3 uren, Dalaman of Antalya)
 • Parkeerkosten Schiphol
Organisatie

Stichting Kas Dog Foundation

Bezoekadres/postadres:  Anjerlaan 11, 7231HK Warnsveld

Telefoonnummer:    06-53151055, Beppie

                                   06-11074294, Manuela

                                   06-13703517, Door

e-mail adres: kasdogfoundation@gmail.com

internet: www.kasdogfoundation.nl

KVK-nummer: 77033485

RSIN: 860878806

Facebook: Kas Dog Foundation Rescue & Rehoming

Facebook, adoptie honden: Honden Ter Adoptie Kas Dog Foundation Rescue & Rehoming

Facebook, veiling: Veiling pagina voor Kas Dog Foundation (besloten groep)

Facebook, Groep adoptanten en sponsoren Kas Dog Foundation (besloten groep)

Website www.kasdogfoundation.nl 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit nu 4 personen.

 • Voorzitter: L.A. Sueters-Wijsbeek (Beppie) Anjerlaan 11, 7231 HK Warnsveld
 • Secretaris: Spaltman (Mandy)
  Zutphensestraat137, 6971 EK Brummen
 • Penningmeester ; Maureen
 • Bestuurslid: M.A.S. Hazelhorst-Lubbers (Manuela)
  Wiegmanweg 2, 7731 TX Ommen
 • Bestuurslid: T.Warmerdam – van Starkenburg (Door)
  De Ruijterstraat 47, 2161 TA Lisse

Het voltallige bestuur is onbezoldigd. Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd tot het nemen van beslissingen

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst bij de Stichting. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Vrijwilligers als vluchtbegeleider, vrijwilligers voor het opzetten van donatie acties en het verspreiden van de honden welke een adoptant zoeken.

Financiën

Zie jaarverslag.

Het werven van gelden

Het werven van gelden gebeurd door de verzoeken om donaties en veilingen van spullen. Daarnaast is er een adoptietarief voor de adoptant van een hond. Hoeveel geld er nodig is in 2021 is afhankelijk van de vervoerskosten. De kosten via de grond zijn vele malen hoger dan via de lucht. Het is afwachten wanneer vliegen weer mogelijk is in verband met Corona.

Beheer en besteding van het vermogen

De gelden welke worden ontvangen worden onmiddellijk gebruikt om weer honden naar Nederland te halen. Indien er nog geen adoptant is worden de kosten voorgeschoten. Daarnaast zijn de adoptietarieven niet toereikend voor de kosten per hond. Daarvoor zijn de extra donaties nodig. Er zal dit jaar een aanvraag worden ingediend voor een ANBI-status,  mogelijk geeft dit de kans om gestructureerder giften te ontvangen.