Skip to main content

Doneren aan KDF

Doneer aan Kasdogfoundation

Wat fijn dat u wilt doneren aan Kasdogfoundation. Met uw gift, kunnen wij nog meer Turkse zwerfhonden helpen naar een beter bestaan. Uw financiële hulp is onmisbaar!


De kosten om de asiel- of straathonden vanuit Kas naar Europa te brengen zijn hoog. Alle honden worden getest, gevaccineerd, gesteriliseerd of gecastreerd, ontwormd, ontvlooid en krijgen een multivaccin.  Ze krijgen ook een paspoort en worden gechipt. Om de honden uit te voeren moeten we gezondheidscertificaten laten maken en transport regelen. Door covid19 is dit nu voornamelijk over land.
Deze kosten zijn erg hoog want de reis duurt maar liefst 3,5 dag  (en de chauffeur moet ook weer terug rijden).

Daarnaast nog kosten voor voer en opvang in Turkije of Nederland, medische kosten en soms ook nog kosten voor hondengedragsdeskundigen. Het adoptiebedrag dekt niet alle kosten maar dankzij onze veilingen en sponsoring kunnen wij toch onze rekeningen betalen.

We zijn erg dankbaar voor uw steun en donaties en iedere euro wordt aan bovenstaande doelen gespendeerd.

Wilt u doneren?

IBAN: NL 18 ABNA 088 199 1651
BIC : ABNANL 2A
T.n.v.: STICHTING KAS DOG FOUNDATION Rescue & Rehoming

Ook helpt u ons enorm door mee te doen aan de veilingen of andere acties voor onze stichting!


Wat doen wij met jouw donatie?

Wij gebruiken jouw donaties op de plek waar ze het meeste nodig zijn.

Hier kan jouw donatie terecht komen:

  1. we steunen onze Turkse rescuers bij het werk dat ze doen;
  2. betalen (onverwachte) medische kosten;
  3. ondersteunen castratie- en sterilisatieprojecten;
  4. stimuleren en helpen onze partners bij het geven van voorlichting over het zwerfhondenprobleem;
  5. verstrekken hulpgoederen, zoals voer, medicatie en tuigjes;
  6. en meer.

En door onze ANBI status, is een donatie in veel gevallen ook nog eens aftrekbaar!

” Uw donaties gaan altijd direct of indirect naar de honden.

Donaties

U helpt ons ook enorm door mee te doen aan de veilingen of andere acties voor onze stichting!